Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Nasza firma obsługuje całościowo proces aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIG), którego zadaniem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Specjalizujemy się w doradztwie unijnym projektów dotyczących:

  • innowacji produktowych
  • innowacji procesowych (kredyt technologiczny BGK)
  • badania i rozwoju
  • sektora IT
  • rozwoju eksportu
  • rynku kapitałowego (4Stock).

home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca