Rozliczanie projektów

Mogą liczyć Państwo z naszej strony na profesjonalne wsparcie w całym procesie rozliczenia w zakresie prawidłowej realizacji projektu pod kątem wymogów Unii Europejskiej.

  • Przygotowujemy pełną dokumentację rozliczeniową dla Instytucji Zarządzającej, w tym Wnioski o Płatność
  • Pomagamy w poprawnym pod względem formalnym przeprowadzeniu wyboru i kontraktacji wykonawcy lub dostawcy
  • Nadzorujemy prawidłowe i terminowe wypełnienie zobowiązań umownych i realizacji wskaźników rezultatu
  • Wskazujemy na prawidłowy sposób prowadzenia ewidencji księgowej dotacji unijnej
  • Służymy konsultacjami w przypadku konieczności modyfikacji projektu
  • Wyręczamy w niezbędnych konsultacjach i uzgodnieniach z  Instytucjami Zarządzającymi (PARP, NCBiR, BGK, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski)
  • Wspieramy w trakcie realizacji finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych
  • Uczestniczymy w przygotowaniach beneficjenta do kontroli przeprowadzanych przez instytucje unijne.

 

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu w rozliczeniu unijnych projektów mogą ustrzec się Państwo błędów mogących skutkować niewypłaceniem środków z przyznanej dotacji.

home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca