Finansowanie Bankowe

DFI świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania bankowego finansowania dla przedsiębiorstw w zakresie projektów inwestycyjnych, działalności operacyjnej oraz procesów akwizycji, tj.:

  • kredytu inwestycyjnego
  • kredytu obrotowego
  • leasingu operacyjnego i finansowego
  • faktoringu
  • pożyczki prywatnej

Nasza firma zapewnia w ramach obsługi procesów kredytowych sporządzenie biznes planów, studiów wykonalności, prognoz finansowych w standardach PSR i MSR oraz wycen dochodowych.

Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze źródeł finansowania dla podmiotów Grup Kapitałowych oraz publicznych spółek akcyjnych.


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca