Autoryzowany Doradca

DFI uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uzyskała w maju 2010 roku status Autoryzowanego Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Jest to dla nas z jednej strony olbrzymie wyróżnienie i docenienie naszych kompetencji oraz dorobku , a z drugiej strony wyraz wielkiego zaufania w zakresie wypełniania obowiązków i zadań jakie spoczywają na Autoryzowanym Doradcy w procesie wprowadzania spółek na rynek New Connect i ich funkcjonowania na nim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem środków z emisji akcji oraz debiutem na rynku New Connect do współpracy z naszą firmą.

Oferujemy, w tym zakresie:

 • Sporządzenie Memorandum Inwestycyjnego
 • Sporządzenie Wyceny Spółki
 • Sporządzenie Dokumentu Ofertowego
 • Sporządzenie i Autoryzację Dokumentu Informacyjnego
 • Sporządzenie Raportu z Oferty Prywatnej
 • Koordynację całego procesu IPO, w tym reprezentowanie Spółki przed GPW, KDPW, KNF
 • Świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie wypełniania przepisów Regulaminu NewConnect oraz obowiązków informacyjnych, w tym:
 • – przygotowanie raportów bieżących ESPI i EBI
 • – przygotowanie raportów kwartalnych
 • – przygotowanie raportu rocznego
 • – weryfikacja zdarzeń biznesowych i prawnych pod kątem raportowania
 • – stała kontrola wypełniania zasad Ładu Korporacyjnego
 • – szkolenie w zakresie przepisów oraz obowiązków dotyczących funkcjonowania na rynku NewConnect
 • – wsparcie w zakresie relacji inwestorskich, w szczególności w kontakcie z inwestorami
 • – reprezentowanie Spółki przed GPW, KDPW, KNF
 • – zarządzanie stroną inwestorską spółki (w zależności od uzgodnień)
 • – kontrolowanie pracy Animatora
 • – bieżące doradztwo/konsultacje
 • inne uzgodnione.

Certyfikaty Doradców ASO


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca