Edukacja NewConnect

Od innowacji do komercjalizacji poprzez NewConnect

Od wielu lat trwają starania w Polsce nad pobudzeniem jej technologicznego rozwoju. Jedną z podstawowych barier wdrożenia usług lub produktów o wysokim stopniu innowacyjności jest ich finansowanie. Czy istnieją mechanizmy rynkowe ułatwiające ich wdrożenie i komercjalizację? Innowacyjni przedsiębiorcy mogą rozważyć kilka rozwiązań finansowania. Rynek NewConnect jest jednym z nich.

zobacz więcej >>

Spółki innowacyjne w kontekście zmian regulacji rynku NewConnect

Po sześciu latach funkcjonowania alternatywnego rynku NewConnect Giełda Papierów Wartościowych postanowiła w roku 2013. zmienić ważne uregulowania, które wpływają na funkcjonowanie aktualnych oraz sytuację potencjalnych emitentów. Czy innowacyjne spółki na tych zmianach zyskały, czy też ustanowiły im one nowe bariery? Na pewno na wiele działań w trakcie procesu przygotowania się do pozyskania kapitału poprzez rynek NewConnect wywrą te zmiany istotny wpływ.

zobacz więcej >>

 

 

 


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca