Obowiązki informacyjne emitentów

Nasza firma posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów giełdowych.

Posiadamy status Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Pomagamy emitentom w przygotowaniu raportów bieżącym i okresowych. Weryfikujemy je pod względem formalnym oraz służymy poradą jak poprzez raportowanie wspierać relacje inwestorskie.

Wskazujemy spółkom publicznym jak poprawnie wypełniać Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i NewConnect oraz jak przestrzegać zasady Ładu Korporacyjnego. Prowadzimy szkolenia dla zarządów spółek w zakresie wypełnienia przepisów rynku kapitałowego.

DFI pełniła bądź pełni obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla następujących Emitentów rynku NewConnect w przedmiocie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wykonywania bieżącego doradztwa w niezbędnym zakresie obejmującym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu:

1. West Real Estate S.A. – od marca 2011 do grudnia 2011

2. Invico S.A. – od maja 2011 do maja 2017

3. Abpol Company Polska S.A. – od czerwca 2013 do września 2015

4. Artificial Intelligence S.A. – od lutego 2018 do nadal


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca