Wyceny przedsiębiorstw

 

Nasza firma wykonuje wyceny przedsiębiorstw w ramach procesów emisji akcji dla inwestorów i fuzji i przejęć (M&A), wyceny spółek zależnych oraz testy utraty wartości na potrzeby sprawozdawczości finansowej oraz wyceny wartości akcji/udziałów na potrzeby zabezpieczeń transakcji finansowych.

Wykonujemy wyceny  w oparciu o następujące metody

  • metody dochodowe DCF,
  • metoda porównawcza,
  • metoda wartości księgowej netto,
  • metoda skorygowanej wartości aktywów netto.

W ramach wyceny przedsiębiorstwa dokonujemy również analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz projekcji finansowych na bazie zdefiniowanych przez przedsiębiorcę założeń biznesowych.


home | nasze usługi | autoryzowany doradca | referencje | media o nas | kontakt z nami
©2021 DFI – Doradztwo Finanse Inwestycje – Autoryzowany Doradca